Voorwaarden

GEBRUIK VAN DE DIENST
De online winkel op www.claet.com is onderworpen aan de hierin uiteengezette voorwaarden en bepalingen, waaraan de Klant zich zal houden.
Claet kan te allen tijde de hierin uiteengezette voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen.


1. Eigendom van de site
CLAET INNOVATIONS, LDA
CIF: PT516208241
Avenida da Nazaré, nr 11
2450-303 Valado dos Frades - Portugal
E-mail: info@claet.com


2. Prijzen en producten
De prijzen die worden weergegeven in de catalogus van de site www.claet.com zijn in euro's en inclusief btw tegen het wettelijke tarief dat van kracht is op het moment van aankoop, waarbij de kosten met de respectieve toepasselijke verzendkosten worden toegevoegd.
De prijzen en specificaties van de producten op deze site kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Claet worden gewijzigd.

3. Bestellen
De mogelijkheid om bestellingen te plaatsen in de online winkel www.claet.com is beperkt tot bestellingen waarvan het leverings- en factuuradres zich op het grondgebied van het vasteland van Spanje bevinden.
Bestellingen voor levering aan postbussen worden niet geaccepteerd.

De producten die in de online catalogus worden gepresenteerd, zijn beperkt op voorraad. In geval van onbeschikbaarheid van een artikel, zal Claet de Klant informeren.

Voor sommige producten, naar behoren geïdentificeerd, kan de bestelling worden beperkt tot een bepaald aantal exemplaren.


4. Levering van de bestelling en verzendkosten
We hebben de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen tijdens het hele orderverpakkingsproces versterkt.

Alle bestellingen die door Claet worden bevestigd, worden geleverd op het adres dat door de Klant is opgegeven voor levering op het moment van de bestelling.

Verzendkosten - 2,90 €.
De kosten in verband met verzending worden automatisch berekend wanneer het winkelmandje van de klant wordt bijgewerkt.
4.1. Levering aan huis
Alle bestellingen die door Claet worden bevestigd, worden geleverd op het adres dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven.

Bij het ophalen van de bestelling ontvangt u:
- Een e-mail om u te informeren dat uw bestelling al door de vervoerder bij ons is opgehaald. In dezelfde e-mail kunt u het trackingnummer raadplegen.


5. Levertijden
In verband met COVID-19 kunnen de levertijden langer zijn.

De gemiddelde levertijd is 2 werkdagen en na afhaling duurt de levering doorgaans tussen de 1 en 3 dagen.

Vanwege het hoge aantal bestellingen in bepaalde seizoenen (zoals Black Friday, Kerstmis, Pasen...) of bestellingen die tijdens het verkoopseizoen worden geplaatst, kunnen bestellingen een langere productietijd hebben dan normaal en kunnen de levertijden worden beïnvloed.

Indien eenzelfde bestelling artikelen bevat met een verschillende levertijd, wordt de levertijd van de gehele bestelling beschouwd als de langste van de daarin begrepen artikelen.

Als de voorraad op is, wordt de klant per e-mail gecontacteerd over de nieuwe geschatte leverdatum en kan hij de bestelling handhaven of annuleren.
Aanvullende informatie over geschatte levertijden kan worden aangevraagd via e-mail op info@claet.com.


6. Betaalmethoden
De Klant kan zijn aankoop betalen met kredietkaart (Visa; MasterCard) of PayPal.

Via PayPal kunt u snel en veilig betalen met uw rekening of creditcard, zonder financiële informatie te delen met de Clay Factory-site.

In het geval van creditcardbetalingen worden alle transacties opgeslagen door de serviceprovider, voor eventuele referentie door Stripe.

7. Annulering van de bestelling
De klant kan de bestelling annuleren, zolang deze nog niet door Claet is verwerkt. De annulering van de bestelling kan worden geformaliseerd door een e-mail te sturen naar info@claet.com.
De Klant moet het bestelnummer en zijn naam vermelden, op straffe van ongeldigheid van de annulering.

8. Niet-aanvaarding van de bestelling
Claet behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren en de Klant hiervan op de hoogte te stellen in de volgende gevallen:
a) Voorraad niet op voorraad;
b) Onbeschikbaarheid van het artikel;
c) Indien Claet van mening is dat er sprake is van wangedrag van de koper of enige inconsistentie in de bestelling.
c) Indien Claet van mening is dat er sprake is van wangedrag van de koper of enige inconsistentie in de vastgelegde persoonsgegevens.

9. Retourneren
De klant mag het product binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Binnen dezelfde periode kan de klant overgaan tot het claimen van een defect of onvolkomenheid van het product met betrekking tot de bestelling, verantwoordelijkheid van de Clay Factory.

Hiertoe moet de claim worden geformaliseerd via het formulier dat hiervoor op de website beschikbaar is of per e-mail op het adres info@claet.com. In de klacht dient de Klant uitdrukkelijk de redenen van zijn klacht te vermelden, steeds met vermelding van het bestelnummer.

Het ondersteuningsteam van de site www.claet.com zal met de klant de manier afstemmen waarop de goederen moeten worden geretourneerd, in het geval dat de retourzending gerechtvaardigd is. In deze gevallen draagt Claet de eerste kosten van het terugzenden van de goederen en de kosten van een nieuwe verzending.

In die situaties waarin de redenen voor het retourneren niet de verantwoordelijkheid van Claet zijn, wordt de retour geaccepteerd na controle van de goede staat van de geretourneerde artikelen en hun verpakking, en wordt het door de klant betaalde bedrag terugbetaald, minus de verzendkosten van de levering en de verzendkosten van de retourzending (als er meer dan één bestelling is geplaatst). Bijgevolg behoudt Claet zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving niet te aanvaarden, zoals hierboven vermeld, en die niet voldoen aan dezelfde conformiteitsvoorwaarden op de datum van levering aan de Koper (d.w.z. producten die eender welke vorm van gebruik, transformatie hebben ondergaan , beschadiging en/of ontbreken van originele verpakking/accessoires/aanvullingen).
10. Beperking van aansprakelijkheid
We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie geen typografische fouten bevat en, wanneer ze zich voordoen, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren. In het geval dat de gepresenteerde informatie niet overeenkomt met de kenmerken van het product, heeft de klant het recht om het product te retourneren onder de voorwaarden van punt 9.

De op de website getoonde foto's zijn louter illustratief. We raden u aan de productkenmerken te raadplegen voor gedetailleerde informatie.

Ondanks de inspanningen van Claet kunnen sommige producten onjuist geprijsd lijken, dus we controleren de prijzen elke keer dat we bestellingen verwerken. Als de productprijs lager is dan de geadverteerde prijs, betalen we het verschil terug. Als de prijs hoger is, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen en wachten op uw beslissing om het nieuwe voorstel te accepteren of de bestelling te annuleren.

11. Klachten en claims
Uw klachten en claims bij onze klantenservice worden zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een termijn van maximaal één maand in behandeling genomen. Evenzo worden ze geregistreerd met een identificatiecode die we u zullen meedelen en waarmee u ze kunt opvolgen. Indien u als consument meent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ons uw klachten sturen via het e-mailadres info.es@zarahome.com om een buitengerechtelijke beslechting van geschillen aan te vragen. In dit verband, als de aankoop tussen u en ons online is afgesloten via onze website, in overeenstemming met EU-verordening nr. 524/2013, informeren wij u dat u het recht hebt om bij ons een buitengerechtelijke schikking van consumentengeschillen toegankelijk via het internetadres http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Intellectuele en industriële eigendom
Alle teksten en afbeeldingen die worden gereproduceerd of weergegeven op de website www.claet.com zijn het exclusieve eigendom van Claet en zijn daarom strikt voorbehouden aan Claet en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten ten opzichte van derden.

De reproductie of weergave van de hele of een deel van de website www.claet.com of alle of een deel van de elementen die erin zijn opgenomen, is strikt verboden.

De bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens die op de website www.claet.com worden weergegeven, zijn beschermd volgens de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op industrieel eigendom. De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van enig onderscheidend teken is ten strengste verboden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze online aankoopvoorwaarden op www.claet.com worden beheerst door de toepasselijke Portugese wetgeving.
De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Claet met uitdrukkelijke afstand van alle andere geschillen die voortvloeien uit de interpretatie en/of toepassing van deze Algemene Voorwaarden, waarvan geen minnelijke schikking wordt bereikt.
Door gebruik te maken van de online winkel, accepteert en gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en de Bescherming van Persoonsgegevens.

Herzien - juli 2022